• Tjänster
  • Att tänka på tid installation av eldstad

Att tänka på vi installation av eldstad

För att få installera eller väsentligt ändra en eldstad eller räkkanal krävs att du skickar in en anmälan och inväntar startbesked.

Handlinga som krävs vid anmälan:
- ifylld och underskriven anmälningsblankett ( finns att skriva ut på komunens hemsida)
- Förslag till kontrollplan (finns att skriva ut på komunens hemsida)
- Planritning och fasadritning (där eldstad och skorsten är inritad)
- Prestandadeklaration för eldstad och skorsten 


Innan eldstaden tas i bruk
Det är inte tillåtet att ta eldstaden eller rökkanalen i bruk innan du har fått slutbesked.
Anläggningen ska godkännas av sakkunnig besiktningsman, vanligen skorstensfejarmästeren.