Skorstensrenovering

Slitage i skorstenskanaler kommer med tiden vilket kan leda till läckage och brandfara för hemmet. Behöver din skorsten en upplyftning? Kontakta oss, vi vet vilken metod som passar din skorsten bäst.

Insatsrör

Skorstenstätning med insatsrör

Metoden flexibla rör innebär att böjbara stålrör används som skorstensrör.
Installationen tar inte mer än en dag och du kan börja elda omgående.
Vi använder oss av SkorstensFolkets egenutvecklade flexibla rör – SFS Flex – är tillverkade i rostfritt, syrafast stål och monteras i den befintliga rökkanalen.
SFS Flex kan installeras med eller utan isolering, och metoden passar så gott som alla skorstenar. Enda undantaget är skorstenar för spannmålseldning.

Flera fördelar med SFS Flex
Flexibla rör är en perfekt metod för tätning av rökkanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. SFS Flex är också mycket lämpliga vid eldning med bränslen såsom olja och gas.

Metoden med flexibla rör är särskilt lämplig om rökkanalen har många eller långa sidodragningar eller om rökkanalen är oregelbundet utformad.
I sortimentet finns modeller av SFS Flex för alla situationer.


 

Keramiska bruk

Schiedel keramiska bruk för tätning av skorsten.
Det här är en säker renoveringsmetod som innebär att du till låg kostnad tätar skorstenen med ett keramiskt material. Metoden bibehåller storleken på rökkanalen samtidigt som det ger en skyddande och slät hinna på insidan. Detta gör din skorsten gas- och röktät. Den släta ytan ger bättre drag och förhindrar att smuts och sotavlagringar sitter kvar, vilket i sin tur skapar högre förbränning och en säkrare funktion.

Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning av kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar, men även kakelugnar kan tätas på det här sättet utan att de behöver monteras ner.

Har du gamla rökkanaler som du istället vill använda som ventilationskanaler, eller gamla murade ventilationskanaler är keramiska bruk en både kostnads- och arbetsbesparande metod. Du slipper nya skrymmande ventilationstrummor och bjälklags- och takgenomgångar. Bättre drag får du också här.


 

FuranFlex

FuranFlex® – Flexibelt insatsrör för alla skorstenar

Med FuranFlex® renoverar du alla slags rökkanaler, oavsett material i omslutningsväggarna. Insatsröret uppfyller stränga krav, inte minst när det gäller höga temperaturer och brandsäkerhet.

FuranFlex® består av ett specialutvecklat kompositmaterial som är lätt, starkt och har enastående isolerförmåga. Kompositröret installeras i den befintliga rökkanalen och formas med tryckluft för att sedan härdas med vattenånga. Resultatet blir en slät kanal, helt utan skarvar.

Utnyttjar hela kanalarean
Några av fördelarna med FuranFlex® är att antalet håltagningar minimeras och att kanalarean behålls.
Relining med FuranFlex® kan göras i alla miljöer oavsett material i omslutningsväggarna. Vid skiljetungsfel vid murade kanaler, behövs normalt inte någon separat reparation av omslutningsväggarna. FuranFlex® lämpar sig även när omslutningsväggarna består av Eternit.

Giftfritt och miljövänligt
Kompositmaterialet i FuranFlex® släpper inte ifrån sig några skadliga ämnen. Det har utvecklats för att ge en giftfri boendemiljö och vara ett klokt val ur miljösynpunkt. FuranFlex® rekommenderas av Byggvarubedömningen samt hälso- och miljöbedömningsföretaget SundaHus AB.

Användning
FuranFlex® kan användas vid relining av alla typer av skorstenar. Kompositröret är lämpligt oavsett bränsleslag, vid såväl torr som våt drift. Vid olje-, gas-, och spannmålseldning och vid vedeldning i öppna spisar används FuranFlex® och vid all annan vedeldning och fastbränsleeldning används FuranFlex® RWV.

Typgodkännanden
FuranFlex®och FuranFlex® RWV är typgodkända av Kiwa Sverige enligt följande kriterier:
FuranFlex®: TG 0249, ≤350°C. Gas, olja, fastbränsle- och spannmålseldning
FuranFlex® RWV: TG 1095, ≤450°C. Fastbränsleeldning

Fler användningsområden
FuranFlex® används också vid renovering av ventilationskanaler och imkanaler.